Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

556b9a8815a3cf7e9757a9be3352a46c1f4a9011f02e701729b6314fbe5b7298
13mGMqHmY6hknG52NHDgZUAKsbcdvkzb2Z
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.00085 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-12-28 12:28:30
Bao gồm trong khối 501424 ( 2017-12-28 12:50:21 + 22 Phút )
Xác nhận 41551
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0011563 BTC
Tổng sản lượng 0.00085 BTC
Phí 0.0003063 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 159.531 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 39.883 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00085 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu