Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

53725ceb1427c2954637e8d6796ccde441f2acc929ea645238ac3bd9062200ed
13xs4iFMKjKpDJkxkKWXzuxTzeGG5XMhJ2
1DB2c7jGWqMtBWAr3NMF4NHNC5C4ZpyK6N 0.00265154 BTC
1D8XqQxUwSYrsZXH3s1DNusbMJrJK9hQBb 0.00916265 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:36:37
Bao gồm trong khối 476235 ( 2017-07-17 15:41:08 + 5 Phút )
Xác nhận 66842
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01230805 BTC
Tổng sản lượng 0.01181419 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00265154 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu