Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

524b6287029ecadeeee37f4830bc14ff951e73d3d131ad3614a6d5880b36b2a5
19ppmaxFWaujT8kSzrzZjNj91uYqpZjc1T
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0005 BTC
1BMbBn6FZYpb2LHZ6bRSJeAwBdXQi7h1Fm 0.00001057 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-05 13:43:13
Bao gồm trong khối 497736 ( 2017-12-05 13:44:13 + 1 Phút )
Xác nhận 39419
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00080242 BTC
Tổng sản lượng 0.00051057 BTC
Phí 0.00029185 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 129.711 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 32.428 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00001057 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu