Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

52010e138839caf769d46e580aad9757a69d36564f3f3c5a65e3cced2740d784
13r85awJHDJ7ZUAZthw3bTiW92YNnF3y4y
1GfMri1WpkRKaquzMBRHJo2HJaxY1LGSBu
1LSj93wo7trMfeqdr8Su4FUQjDrwwxiQ6d
1BZzko1q147A28BtwvQHd3QMK4j7cCTvQY
1CcsuxLFcXCa7EBsdNxogHxNCJmeL6pSjv 0.01000523 BTC
1GiCrkr2QDFSMVAxFCVoJaEVoq6d2uXbFc 0.1148 BTC
Tóm lược
Kích thước 669 (Byte)
Cân nặng 2676
Thời gian nhận 2016-03-09 11:01:29
Thời gian khóa Khối: 401846
Bao gồm trong khối 401858 ( 2016-03-09 11:06:05 + 5 Phút )
Xác nhận 131089 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.12500523 BTC
Tổng sản lượng 0.12480523 BTC
Phí 0.0002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 29.895 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 7.474 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.1148 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu