Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

50f3cb49ca7be4b89666cdb8d4e08443e9db6fca6ca75f18ff05631aec483134
1Er1mXzCtiCYEkHpg56WfTLVXEpKY1GWje
127JUv9q6ZPPxAVWg3Ve8umBrJRNjNRp6f 0.0703 BTC
1C3jwWqsGjo3t1Nr12BYoEfSNrLLXGzjn6 0.100421 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:10:38
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 25 Phút )
Xác nhận 66016
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.17109215 BTC
Tổng sản lượng 0.170721 BTC
Phí 0.00037115 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.956 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.239 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0703 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu