Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4ed0b91ca88165cb36b88ead55e6cd84f29a121802f855e82da08d866346c7f3
16MKYeCXKXouUKZTbA7vLBEWypFahNzSsh
12T8wVECnwSFFp27EUa8FQfdLuz1aWpvgc 0.45257753 BTC
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.06905112 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 10:56:36
Thời gian khóa Khối: 476211
Bao gồm trong khối 476212 ( 2017-07-17 10:56:55 + 0 Phút )
Xác nhận 61212
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.522 BTC
Tổng sản lượng 0.52162865 BTC
Phí 0.00037135 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.044 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.261 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.06905112 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu