Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4e83608c0a0796e5880df8770baca6065a2379c5e9399133ac8b1ef23331292c
1227cjt5HtPkqvVnsU9vy3bUEqj5FAtsuB
13Zuh9pL4yhHDegf3W1ggJErrKKozGxSPF 6.66366343 BTC
1CuSRVaML3GAAGVpiw8Ajm9Z98U5vMyA24 0.08488872 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:05
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 65931
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 6.74904601 BTC
Tổng sản lượng 6.74855215 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.08488872 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu