Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4a8fd42c1766fec83a063f34c862a89e2c90b1b442342d1926df59f18de3bb6d
12kNt2JZRkcLPkSg2PuFXqgSGViS4BBfA8
17wdurgmB16uVWy8gLsZZkicB6Hk23MQvm 3.73405492 BTC
1HfztnzGyFyFW75xk8s8ZhHZyoLzdnHmeN 2 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:18:00
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 18 Phút )
Xác nhận 61236
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 5.7344 BTC
Tổng sản lượng 5.73405492 BTC
Phí 0.00034508 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 153.369 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 38.342 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 2 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu