Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4a8e25ae802ae05510532fc9154c34e7afde47686072607a4ab3fe6f19b9090c
1HCpQtbsyo7T8M7axJqHgtbBbZJGmvEdwm
12AfgS92JKHwuBngyXa7aDc9xRUZ6Sfud8 0.0244785 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00262238 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-03 21:11:37
Bao gồm trong khối 497428 ( 2017-12-03 21:16:08 + 5 Phút )
Xác nhận 40230
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02750412 BTC
Tổng sản lượng 0.02710088 BTC
Phí 0.00040324 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 179.218 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 44.804 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00262238 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu