Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4a4e0dc636614f6611aff1e1520a95be719c9d1a7580a3be9d3154210a132d86
1HqLjsBiXVupYnJYGcwBG5v6CPi6AQgwXc
1GAJFXaHYVYfTskDR6yNK3gzJNGkZ4E8hd 0.639 BTC
1jbDFYEZdX7d4PSye6aXKv1Vqn1Y4RB46 0.003524 BTC
1FXrXEESCTFG1mr1xQv7nwCKacVAiuVqVJ 84.0273582 BTC
Tóm lược
Kích thước 258 (Byte)
Cân nặng 1032
Thời gian nhận 2017-07-17 15:28:04
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 7 Phút )
Xác nhận 60505
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 84.67030951 BTC
Tổng sản lượng 84.6698822 BTC
Phí 0.00042731 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.624 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.406 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.003524 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu