Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

47f500f5b3c7540b9ec502a0a57a23458ff928a3bc5e6278b83e9158bdd1b9c0
1BBy4LM1n9HAyJrJPk7VVLZNdZYivvtT5a
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.005 BTC
1BBy4LM1n9HAyJrJPk7VVLZNdZYivvtT5a 0.010415 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2014-08-20 11:01:11
Bao gồm trong khối 316617 ( 2014-08-20 11:04:46 + 4 Phút )
Xác nhận 221075
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.015515 BTC
Tổng sản lượng 0.015415 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 44.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 11.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.005 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu