Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

47c8a71649945727cdf91414a71f590c0b66408ab76824a577c5c7d245d7686f
19NBQAr3vns3XT76X24CaV2uVRNZHbPgXw
1MLzFHvbD4iHrm31J9VEa9GKy3QgX4JJ9Z 0.36900473 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00050282 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-05 22:21:29
Bao gồm trong khối 497802 ( 2017-12-05 22:26:20 + 5 Phút )
Xác nhận 39645
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.36979626 BTC
Tổng sản lượng 0.36950755 BTC
Phí 0.00028871 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 127.748 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 31.937 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00050282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu