Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

47982360185f9171a566795743fc920076b08ca673e67fdfb960ebcf46596531
1EsxgPrPixhf2gSZ8xt9YhCTkB1bz2TqjR
1LJ9b9TogRxuYcnKJjnJGzstoGnnsWpYbm 0.53971219 BTC
14zRcTr7HDt7NkcYcAaZM7GD8XSUE1ZSuw 5.16185725 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:29:50
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 6 Phút )
Xác nhận 65835
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 5.70194087 BTC
Tổng sản lượng 5.70156944 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.35 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.087 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.53971219 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu