Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

46562576bb633ad9473cbd2e2ce4ebec90fcfbee719ee3c6a512d8dd1c1bd99f
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb 0.005 BTC
1B5ZUUjUXt4MkBUQNgqTzf5S52cMZPVNb 0.0148 BTC
Tóm lược
Kích thước 631 (Byte)
Cân nặng 2524
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:22
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66574
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0219 BTC
Tổng sản lượng 0.0198 BTC
Phí 0.0021 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 332.805 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 83.201 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu