Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

454fa37339cd240d6b26db3f7257d8f6dadb5ed84f4230b2f9607fb3a5d4f923
1Ft2jJEFNRoW8RZWoLR4Bmxqf8UziC7us8
1Dga2RfwYGPLZYr5j9jTxkbPKWVFM7EWXg 0.19063294 BTC
1CPtsx4HwUHyaaE3CsXEQD8HxV81GmA64C 0.245 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:54
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66129
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.4361268 BTC
Tổng sản lượng 0.43563294 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.19063294 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu