Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

452eef32f8e2c968a06739f5d60777187d2096d44f491d816a9be65f864a6ae3
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1MwzN9o9gB5i93ENDeJmPfyMLmkeB7sWgP 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.08829739 BTC
Tóm lược
Kích thước 976 (Byte)
Cân nặng 3904
Thời gian nhận 2015-01-01 16:18:37
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 7 Phút )
Xác nhận 200428
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.36629021 BTC
Tổng sản lượng 0.36619021 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.246 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.561 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu