Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

44c30dd168b81120bc70e9e54b243a8543f37f2cae96ef1e48854e31436db0ad
1JSZSqA6zGrpP6pQFJ5oTDdKGSS3LcKRhv
1NL7m8tydLo7nHpGPZVyz5qLfMhRFx3KTN 0.0475286 BTC
1J6qg3WbfU5PbY3M2NRPBqVmqBXRi82o1W 4.14143284 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:03
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 66258
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 4.1894553 BTC
Tổng sản lượng 4.18896144 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0475286 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu