Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

445c7f59a72d570952d744fcb85679cae4f0091c6bb9d03dc055a82919d6e05a
1ENrArVQFXHRbR9B2CJ3iRKefRkbuLEad2
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.00085 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-12-03 22:38:26
Bao gồm trong khối 497438 ( 2017-12-03 22:42:59 + 5 Phút )
Xác nhận 34827 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0011563 BTC
Tổng sản lượng 0.00085 BTC
Phí 0.0003063 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 159.531 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 39.883 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00085 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu