Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

445943def5b59bec60a5fb4eccb39af9890555f250829ca6710d16c00c83920a
1MY91QT6FYGpxiPAhieV5CsFMDBVNYgoH
17JML6SXBcyoPwaz2TPrmypkGT9VjWoPyr
19AxYWjWtUzrQwYiPQaP5SYtKZGnkCuPu
3FRFH5NURFSLQt2JUpCY35YFkw1BmeWMQF 0.03458195 BTC
18hEBNp2dCquJBVZxz3WR5A9qL12NtFMgn 0.00927285 BTC
Tóm lược
Kích thước 518 (Byte)
Cân nặng 2072
Thời gian nhận 2017-07-17 15:28:30
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 7 Phút )
Xác nhận 65965
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0446348 BTC
Tổng sản lượng 0.0438548 BTC
Phí 0.00078 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.579 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.645 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03458195 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu