Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4429ed74841450a3579362bd290aeddb4707a5f5c01e393b1a5ae3cf18275c9d
169SKFxBjX99CNqArBzZWgJ7ua91yGezUn
1Kpmc7VCYA9NH6hJU2pJ3L3U9D58C6NLuy 0.01676138 BTC
16B1K5todh6EeexFeWJmxz4bZczwweniWk 1.0148 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:44
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56217 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.03205524 BTC
Tổng sản lượng 1.03156138 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01676138 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu