Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

44104edde09ad80a7a57b5957fe155fac8a14641970851841a6a61eac0f9fdac
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
1Bw9NdnWL4ZVwzBjU1UEpqe5WUZPLEEANh 0.00434863 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.03515137 BTC
Tóm lược
Kích thước 258 (Byte)
Cân nặng 1032
Thời gian nhận 2017-12-04 20:52:34
Bao gồm trong khối 497610 ( 2017-12-04 20:54:20 + 2 Phút )
Xác nhận 34552 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04 BTC
Tổng sản lượng 0.0395 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 193.798 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 48.45 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00434863 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu