Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4330bf1d75b51e2e2cf5c1f0fae376bef1f0b5916a0f4a4b7d70e51b9e9d56c1
1CQNSS7vWTsyyGKe9N7qSZuYc6ogGZYQck
1Hqf2SwTY3HLrKan4tratYQ9koDeQRPBz1
3PAFipVg7movJssqFpf5hovpfKcfnh8DAS 0.01667341 BTC
193SLzBq49zmMXLp9BJMpc6Z556X2hA1Ng 0.00946469 BTC
Tóm lược
Kích thước 371 (Byte)
Cân nặng 1484
Thời gian nhận 2017-07-17 15:29:01
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 7 Phút )
Xác nhận 61229
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0266961 BTC
Tổng sản lượng 0.0261381 BTC
Phí 0.000558 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.404 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.601 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01667341 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu