Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

4325a95ce2b0b56463bba929b0a8304954c54e1c5f8f8807442dceb514c3d78e
1CNrJMGrL7wJd9WixnFRxu5EbX8eoFNLD1
1J9JUFoNtgt6Sdgu4VyBMf8kuhN5Gi5q2C 0.11577 BTC
18H1LYWNXoKMe9BY4BbQ3Chxc7fMJ2PoGJ 7.69612197 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:16:23
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 19 Phút )
Xác nhận 56201 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 7.81226091 BTC
Tổng sản lượng 7.81189197 BTC
Phí 0.00036894 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 163.973 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.993 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.11577 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu