Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

42c217cdf93fefb852284bdde17b7b0f83c3f8b44e72db2b48f7b905248241e2
1ZeT6FCH9JgDDoBwonxe2rJdA2kCcNQj3
1E594QwBw7fNezFyjhn3V9sq7zDahRZ9ZC 0.00971524 BTC
3MKKQ1xJEfKeckyxkQAj38J83M95yf3pwq 0.00407122 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:24:44
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 11 Phút )
Xác nhận 61330
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01412246 BTC
Tổng sản lượng 0.01378646 BTC
Phí 0.000336 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.673 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.668 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00407122 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu