Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

41abb46ede64d31c134e2d41086f60b48c4573f5e4a3ed0cc4ee39358cb450e5
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
113Juav7ZSz1JkKJhxaoNArjFPmX6TQV5t 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.03555085 BTC
Tóm lược
Kích thước 2772 (Byte)
Cân nặng 11088
Thời gian nhận 2015-01-01 16:19:51
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 6 Phút )
Xác nhận 200539
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.31374367 BTC
Tổng sản lượng 0.31344367 BTC
Phí 0.0003 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.823 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.706 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu