Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3f65235ddccb9711bbc1e0ff72153eafa2f757994e850a05246175fa3678889c
1Cv4Jcdi35z8rKav7v9uqJUfZAk6V1qr8Q
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.00085 BTC
Tóm lược
Kích thước 191 (Byte)
Cân nặng 764
Thời gian nhận 2017-12-28 12:28:30
Bao gồm trong khối 501424 ( 2017-12-28 12:50:21 + 22 Phút )
Xác nhận 40941
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0011563 BTC
Tổng sản lượng 0.00085 BTC
Phí 0.0003063 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 160.366 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.092 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00085 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu