Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3f1b414911862ebd04218e9334c9fed6a3125acf1bd684ec87504a9b13e0837a
1hkDPPdihg9rEzCfX2HuEFQ3qSZn7E5wf
1F331GembmTrYXoMvXDfnvTFBpksPXp53o 0.059861 BTC
1NcsczaKHbXNtnr52WVgKcqeGmX5rdvAZ3 1.31060357 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:00
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66654
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.37095843 BTC
Tổng sản lượng 1.37046457 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.059861 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu