Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3edaa19850c86366361283353ff961be43b58a02acf10d9dea62333e9543f71b
1BnBPPXa7SjM3Pm8LnRY8miZdbxi5shzcV
13ogTMCLxVjJtdNtH6ieXjQqD9mTGjvYgE 0.00201982 BTC
1KBhzHRcGevJkk8ktz7daQurWjf8XPHKmx 0.00745936 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-09-14 17:46:59
Bao gồm trong khối 485246 ( 2017-09-14 17:51:02 + 4 Phút )
Xác nhận 57226
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00988022 BTC
Tổng sản lượng 0.00947918 BTC
Phí 0.00040104 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 177.451 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 44.363 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00201982 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu