Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3ed1cccd9932d40ecd9ac4b73e75f23b31c6ef7678d16b6aa093696443f2bf46
1Ahma53WQgXnitCVKdjQKNR4entkvbBGAi
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0295 BTC
1HYGGStfEuQ2oi7hNNknjuAuBkSrqndqt5 1.08756 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2014-12-16 14:38:19
Bao gồm trong khối 334570 ( 2014-12-16 14:42:31 + 4 Phút )
Xác nhận 202739
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.11707 BTC
Tổng sản lượng 1.11706 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.425 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.106 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0295 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu