Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3d9eb1dc61a31fff936dda16547d729680fb14af2ac4957779449f0fa6332220
1Pz1uD4MbtvQ4QXiWdUDnLpBLbwkiSj177
1NTmeuqPD8bziCGKL1tmV7YR4eL74bvh8X 0.32328 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0543 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2014-09-03 13:12:29
Bao gồm trong khối 318904 ( 2014-09-03 13:16:42 + 4 Phút )
Xác nhận 218886
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.37768 BTC
Tổng sản lượng 0.37758 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 44.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 11.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0543 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu