Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3b49bd8e5ab0f99f1cfb561d44dc6b09a9eae1a27b7ac8489f6b6a0a18fceef7
19swUFxh3KA2ZoTfEQCoh8gdY7aDdXE7Q3
1HAowuQtFwCVmxRsysb5MS6p97RBSTYT5J 0.00715157 BTC
15vgBe8BMoGmQcBtDHVvBB3ekSJrHJGdso 0.03596587 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:29
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60860
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04345644 BTC
Tổng sản lượng 0.04311744 BTC
Phí 0.000339 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.667 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.667 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00715157 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu