Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3b16195ff6dbb4ada42e4c8b79e4695c55b8a3b2f494b95bad89ae679ba90113
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq
39wDFuMNP7YsGferYyCUjBRE471vWJV4mJ 0.004 BTC
1NfVRhkG2d6rZEYr7Wm1fmxqK3nt7hwNAo 0.045887 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-20 07:07:39
Bao gồm trong khối 476665 ( 2017-07-20 07:18:01 + 10 Phút )
Xác nhận 65654
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.05 BTC
Tổng sản lượng 0.049887 BTC
Phí 0.000113 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 50.446 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 12.612 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.004 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu