Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3ae7ada74af71844c0ddfc3bc6d34ba98eaf872403058ef6689400d5dbafcc00
13LD5sqa6SwE4YNgAUobgbH7enGnuBSS1Y
3FQvfvJF1j1UNhbtXRzeja7VHVSEy3B3TG
1NWEkuDaVmPaUFvFLYAQN3g2F7kfoZZh8V 0.00841058 BTC
3BjTLLnF8sCswVRPh8ScRZ6pWaEeuKH7Y4 0.05904303 BTC
Tóm lược
Kích thước 398 (Byte)
Cân nặng 1259
Thời gian nhận 2018-01-03 21:15:12
Thời gian khóa Khối: 502426
Bao gồm trong khối 502427 ( 2018-01-03 21:17:53 + 3 Phút )
Xác nhận 34451
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.06904309 BTC
Tổng sản lượng 0.06745361 BTC
Phí 0.00158948 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 399.367 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 126.249 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.05904303 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu