Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

39be803ac8e9e63396d1db92c5833f7543d7b590d38fde6f644587d0c46a40e9
1Kh8rfKbnLLnNxe8kzPio9zRdCH6yW7ovu
1PiQdM4UvcrAw6NFvMEPw5SnQr7M4C8bEw
1Gcn2f9hx9DTiDphdQfLryu93NRDkBfWDL
1HfUQMeR5sKvfWyBFSn5dt9rQdFxdAXP2K 0.01131908 BTC
1Cb7fDYes4kNTzJQJ5FYZGSeF6sTRBdiAa 0.01221583 BTC
Tóm lược
Kích thước 521 (Byte)
Cân nặng 2084
Thời gian nhận 2017-07-17 15:13:18
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 22 Phút )
Xác nhận 56546 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02439283 BTC
Tổng sản lượng 0.02353491 BTC
Phí 0.00085792 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.668 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.167 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01221583 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu