Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

38513b0ed2253919576e21233bf98c3c5c5d78cd8cb2309fed8ad59a0a800087
1D3rPNgSrev9nXmXiTrGRebaa55X24wSvi
1MDdgnVC2qm19NLgQ2hNsTf5n1TVYt9eLk 0.03835165 BTC
15UjCgZZqvWFNtdiivKfifET94ACQwcDQt 0.05382 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2018-01-03 21:15:15
Bao gồm trong khối 502427 ( 2018-01-03 21:17:53 + 3 Phút )
Xác nhận 40301
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.09321033 BTC
Tổng sản lượng 0.09217165 BTC
Phí 0.00103868 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 461.636 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 115.409 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03835165 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu