Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3808a06b80ab19078c8e03f35a8bdf28bdc9085c76bd0a89193f98b04736bca5
1AUw2dMi7g9MjL72wRsiYhqwUX6MoRTgRB
18aMgWnfQ5NS9iThQNkqgNdEHgyt8hWu9p
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0004 BTC
1CPNvrJ5hhdocx7JwGvkUPHZpuQYsCQtAo 0.00005044 BTC
Tóm lược
Kích thước 373 (Byte)
Cân nặng 1492
Thời gian nhận 2017-12-04 07:18:06
Thời gian khóa Khối: 497493
Bao gồm trong khối 497512 ( 2017-12-04 07:19:13 + 1 Phút )
Xác nhận 39862
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00106018 BTC
Tổng sản lượng 0.00045044 BTC
Phí 0.00060974 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 163.469 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.867 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0004 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu