Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

37b59a33e0666570ee84df8f1381e090acd681eb975f25644955cf3953202725
1CfSybeLb3sgFEurTmYg8JZFk6eZfShZSU
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.01344737 BTC
1BRTBE11cWuFX2Zqnnp3aKDbWyKay7vU5B 1.04861872 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2016-11-30 19:36:58
Bao gồm trong khối 441310 ( 2016-11-30 19:36:58 + 0 Phút )
Xác nhận 95965
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.06222889 BTC
Tổng sản lượng 1.06206609 BTC
Phí 0.0001628 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 72.035 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 18.009 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01344737 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu