Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

37b25c8c0789bea0b38b9caa9edfe65831c912d10746b61f1f5de4ae2ff3f1e0
35cbjRb54Q1dqx26kGyRjtgk67bkFoMF9W
3QkKak3ZJenGieJpFarcEUBUoT2wMshZip 0.00492017 BTC
19cFru9WhtUSWdxvyVykwXzhpvqbgttr3n 0.085 BTC
Tóm lược
Kích thước 228 (Byte)
Cân nặng 912
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:14
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61031
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.09041038 BTC
Tổng sản lượng 0.08992017 BTC
Phí 0.00049021 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 215.004 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 53.751 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00492017 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu