Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3782253dc09fe30170d5450e7e5de56681a88704d9879117e6ffae2bc64fed6e
1BzwyRaAUuKbwFPLjPTn5j192Rq65vgXRx
1Jj1Fm5mtnoMYEDP3DgfVTQetPKxkqEhyf
1Ni6u5tMCP8U25ZzcFft3UaaRvfM9C1FXF
1KmTCU8AMBRyQVRcWG46UAo7hKFkW2CG4Z 0.11848631 BTC
16iG2uDrKs6GXMjLbLRs4fxWkbMuE2xGyV 0.0091455 BTC
Tóm lược
Kích thước 520 (Byte)
Cân nặng 2080
Thời gian nhận 2017-07-17 15:25:49
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 10 Phút )
Xác nhận 60998
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.12848973 BTC
Tổng sản lượng 0.12763181 BTC
Phí 0.00085792 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.985 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.246 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.11848631 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu