Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

36de6b4f67440cfdeb11f615b3f24b1aac5afc95eb99de655f0f543eed9fbb64
168ANXpMxLQL9EVxLzyNCJwPcQ9qA3yZCP
1HKRibacTQZxSTZQ7Gpe4GHUPF5JugoASg 3.75783177 BTC
1L3DPVbJLS8TH7S1o8RDQvg2gXjtz6JCUu 0.00996051 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-06 14:51:45
Thời gian khóa Khối: 474510
Bao gồm trong khối 474519 ( 2017-07-06 16:23:34 + 92 Phút )
Xác nhận 63075
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 3.7682 BTC
Tổng sản lượng 3.76779228 BTC
Phí 0.00040772 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 181.209 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 45.302 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00996051 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu