Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

36b6b9355dc4b1572d572ea45b181233592cde6993811317c79561da6cbaa125
1AU8q1mQ3aVzokmsQhc1ZSoG3JVxgJQ3n8
13A8wJwEY5dSwcyNN7ng4i2QCmCaPmJ1V9 0.2404609 BTC
14Uzkpjnc9HTewu5vqwznEFvn1pZPAAcxo 9.48387358 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:08
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 66906
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 9.72482834 BTC
Tổng sản lượng 9.72433448 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.2404609 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu