Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

36b284417c20ef86d1351cb07ad73afc8856a689df487415965da3d22a5dff7e
16vjPib6ojyQpUcj2WcMM1iBurFENyv6ge
15pJ8MUFVLjmY9CqS9sRMqmLj4nzzuPgMv 0.01649584 BTC
19zYWE63T2mvXQTiv76yxUwKtPcQxSgiq8 0.02172409 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:18
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56203 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0385851 BTC
Tổng sản lượng 0.03821993 BTC
Phí 0.00036517 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 161.58 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.395 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01649584 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu