Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

35dbd4c2adf17e8a6466879cdf3080381d3cdd0ea09b1c07570ea7b0e5fb2e0e
1Cc8UXeQvpYGnqnBbMyo66QyEzYmmmAbuk
329R5sNtbRQoRqknPvevJQ8VbGfAoXmZ7Y 0.19 BTC
1JpL63tG6LLq3GmHUYcrbYqwae4fS4sTbF 8.04233067 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:06
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 66875
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 8.23282451 BTC
Tổng sản lượng 8.23233067 BTC
Phí 0.00049384 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.464 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.116 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.19 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu