Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

3526e1814294a718258ecf3c0484e4573163ca7fd3b9fe0d09b1eedfb2d72e54
12mc6yBPiWSWeMM4iQZvkRCCVkEixbayuJ
39nEXEa3W7iAtMpYKpEptNVUVQLPkDwF6D 0.01704458 BTC
1FyoFmEn6X2vKWkG6dyHbwvBUZVMYXBwLQ 2.40475801 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:15:24
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 20 Phút )
Xác nhận 55874 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2.42217074 BTC
Tổng sản lượng 2.42180259 BTC
Phí 0.00036815 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.09 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.272 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01704458 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu