Nội dung được tài trợ
USD
USD
AUD
CAD
CHF
CLP
CNY
DKK
EUR
GBP
HKD
INR
ISK
JPY
KRW
NZD
PLN
RUB
SEK
SGD
THB
TWD
Tóm lược
USD
BTC
Hash
343a78365c94b0044e8c3dfa0cf22a2df5dbdf065f9f9e2ffc073c634b66a3b3
Ngày
2017-11-15 03:31
Phí
0.00044880 BTC(120.000 sat/B - 30.000 sat/WU - 374 bytes)
Số tiền
0.03171119 BTC
Chi tiết
Hash
343a78365c94b0044e8c3dfa0cf22a2df5dbdf065f9f9e2ffc073c634b66a3b3
Trạng thái
Đã xác nhận
時間
2017-11-15 03:31
Kích thước
374 byte
Cân nặng
1,496
Đã bao gồm trong Khối dữ liệu
xác nhận
159,227
Tổng đầu vào
0.03215999 BTC
Tổng sản lượng
0.03171119 BTC
Phí
0.00044880 BTC
Lệ phí cho mỗi byte
120.000 sat/B
Phí cho mỗi đơn vị trọng lượng
30.000 sat/WU
Giá trị khi giao dịch
$0.00
Nội dung được tài trợ
Đầu vào
HEX
ASM
Mục lục
0
Chi tiết
Giá trị
0.03015999 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH16034c812dd5adafa9cffc8d217e8be9c2880bcaa5bOP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Sigscript
3045022100bb15e054f3d66688c7638f591eb153ecac0c5e30906b670cd609943deb3ed86a02201a44ff56962d2a5bcd68e0f225994a6981dd8a40652844bf504b1fe9fbbd77cc01027e5e607f6d29b24b608e5a917f9d6d88039c751112fe847cba52339921822134
Witness
N/A
Mục lục
1
Chi tiết
Giá trị
0.00200000 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH160b8554f1cd3df9c41ea6eb1755a16ffad67cdbe21OP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Sigscript
3045022100940fc31f66fe04be6ff68895fab69623198a6162999c9202d07cde73ca943fe602200b4fd426b47c30a86c02858c3d36572dec10d6ce47e80032d4a792432a0396630102271fe3cd11ac6987b4582538c60a908933919314334bb751098c30091ad317c6
Witness
N/A
輸出
Mục lục
0
Chi tiết
Giá trị
0.00955185 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH160bcd57c1a4bd7e509cec608ea9ae894c2ee7922f5OP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Mục lục
1
Chi tiết
Giá trị
0.02215934 BTC
Pkscript
OP_DUPOP_HASH160c37c773fa577c5b37d97fbc60f935a78c4d123dbOP_EQUALVERIFYOP_CHECKSIG
Mua tiền điện tử
Bitcoin
$
USD
Email của bạn

Bạn đã nghĩ về nó, bây giờ là thời gian.

Tạo một ví. Đăng ký Sàn giao dịch. Mua Bitcoin trong vài phút.
copyright symbolChuỗi khối
IOS App Store logoGoogle Play logo
1.19.28