Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

33d10658e828c05ce89911fea8689d7e36d9a77558787c638a9abe9f70cf2e90
1NpvU2T6wuEHYjsZhb5592fEM8GdGXSyKh
1MrT1Ko8Sxf4HZSMf9qvFyQJAee5irxref 0.79000223 BTC
13uG1Lbrv1J5dQYDPfp1FeWMfx97xMFPES 12.59646652 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:09
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 61570
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 13.38696261 BTC
Tổng sản lượng 13.38646875 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.79000223 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu