Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

33acc72899e14cf3ec6e558f1d8532163280900c8e8c57610ef8d6962a9411c0
1NKFM9XsBoyvuBBbAKTPNH7C8b2UTNy3FZ
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.006 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-12-07 21:23:07
Bao gồm trong khối 498374 ( 2017-12-09 09:22:00 + 2,159 Phút )
Xác nhận 44555
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00634029 BTC
Tổng sản lượng 0.006 BTC
Phí 0.00034029 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 152.596 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 38.149 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.006 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu