Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

32a11aa82b3cc42f1cb8200ecd05c25efdd8083fd711d61275c0aeeed98b3cd2
16ZKRTh3yomJ8hUE3dnyjDGVgpden2GswX
1DM8yKzFhj5b1BJBk4cYcgqZdnhokvUnec
38Uu6Yjs6K5fQEa1GWt8P6PpTsTsLr17vU 0.15272008 BTC
1GyzBGDrAFP8ZMBnWJHHrsSnQ2FFvbCBJz 0.00944236 BTC
Tóm lược
Kích thước 371 (Byte)
Cân nặng 1484
Thời gian nhận 2017-07-17 15:24:46
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 11 Phút )
Xác nhận 66202
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.16272044 BTC
Tổng sản lượng 0.16216244 BTC
Phí 0.000558 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.404 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.601 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.15272008 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu