Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

31a8b505f764aff359713b10057173a282663d4890a9e792585ed0fa757ffc35
1BMGKLv8siN485VcXfhcGQw7KZ8q38kCVf
19hscNenH6WzWoYUFQnKthwpUKoz6BQKmZ 0.00220515 BTC
1CXTrTJ7ho86iCNC8hoPVN1EZEL6bsBp95 0.116919 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-06-19 14:59:45
Bao gồm trong khối 471978 ( 2017-06-19 15:06:13 + 6 Phút )
Xác nhận 60297 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.12 BTC
Tổng sản lượng 0.11912415 BTC
Phí 0.00087585 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 387.544 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 96.886 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00220515 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu