Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

313546af3bb36199f324498f0f5461b4d8e9457bd5aba4ddd0fee92992e34123
12V5836Dn4Tk8cY1B7KXksiyeZDjgfZbEJ
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.02353892 BTC
12xPxycK9cWoVGhRmy9kVJPhugk8pfdjDC 0.59956912 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 12:48:55
Thời gian khóa Khối: 476220
Bao gồm trong khối 476223 ( 2017-07-17 13:24:07 + 35 Phút )
Xác nhận 65919
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.62347943 BTC
Tổng sản lượng 0.62310804 BTC
Phí 0.00037139 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.332 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.083 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02353892 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu